Αμοργός Η Ζωοδόχος Πηγή στη Χώρα

Κτίστηκε τον 17ο αι. και έχει μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα με δικέφαλο αετό. Στο εσωτερικό της υπάρχουν τέσσερις μεταβυζαντινές εικόνες του 18ου αιώνα. Πλάι της βρίσκεται άλλος ένας ναός, των Τριών Ιεραρχών, με ένθετα μέλη του 2ου π.Χ. αιώνα. Εσωτερικά έχει και αυτός ενδιαφέρουσες εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα.

Επιστροφη σε Αμοργός