Ανάφη Η μελισσοκομία στην Ανάφη

Το ξηροθερμικό κλίμα της Ανάφης και οι άνεμοι ευνόησαν την ανάπτυξη χαμηλής βλάστησης, γεγονός που συνέβαλε από αρχαιοτάτων χρόνων στην ανάπτυξη της μελισσοκομίας. Νομίσματα από τα ελληνιστικά χρόνια που εντοπίστηκαν στο νησί φέρουν στη μια πλευρά τους το έντομο. Σήμερα λειτουργεί αγροτικός μελισσοκομικός συνεταιρισμός ο οποίος παράγει και διαθέτει το φημισμένο ανθόμελο και θυμαρίσιο μέλι του νησιού.

Επιστροφη σε Ανάφη