Ανάφη Οι πετρομάστορες

Η πέτρα σε ποικίλα σχήματα και χρώματα, δεν έλειψε ποτέ από την Ανάφη με τα άφθονα ασβεστολιθικά, σχιστολιθικά και ηφαιστειακά πετρώματα. Από πολύ νωρίς οι Αναφιώτες έπιασαν στα χέρια τους το σφυρί, αφενός γιατί η γη τους ήταν άγονη, αφετέρου γιατί η θάλασσά τους, άγρια και δυσπρόσιτη, δεν προσφερόταν για ναυτοσύνη και άλλα ενάλια επαγγέλματα.

Η επιτηδειότητα των Αναφιωτών στη λάξευση της πέτρας έχαιρε μεγάλης εκτίμησης σε όλη την Ελλάδα, ήδη από τα προεπαναστατικά χρόνια. Ο Οθωνας, πρώτος βασιλιάς του ανεξάρτητου νεοελληνικού κράτους, για να κτίσει το παλάτι του (σημερινή Βουλή των Ελλήνων) επιστράτευσε εκατοντάδες Αναφιώτες. Η συντεχνία των πετράδων της Ανάφης εγκαταστάθηκαν με τις οικογένειές τους στο βόρειο κλίτος της Ακρόπολης, στη σημερινή γραφικότατη συνοικία της Πλάκας Αναφιώτικα. Οι ίδιοι από το 1840 και μετά πρωταγωνίστησαν στην ανοικοδόμηση της Αθήνας.

Επιστροφη σε Ανάφη