Άνδρος Αρχαιολογικοί χώροι Ζαγοράς και Στρόφιλας

Ζαγορά Η γεωμετρική πόλη της Ζαγοράς που κατοικήθηκε στα τέλη του 10ου αιώνα π.Χ. ήταν κτισμένη σε απόκρημνο οροπέδιο στην χερσόνησο της Ζαγοράς. Εικάζεται ότι ιδρύθηκε το 10ο αιώνα π.Χ. και άκμασε μέχρι το τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. Διέθετε ιερό, ναό, κατοικίες και σημαντικό οχυρωματικό τείχος. Στρόφιλας Οργανωμένη κατοίκηση στο νησί πρέπει να υπήρξε από την ύστερη νεολιθική περίοδο (4.500-3.300 π.Χ.) στη θέση Στρόφιλας, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος σωζόμενος νεολιθικός οικισμός του Αιγαίου, και στις θέσεις Μικρογιάλι και Βριόκαστρο στα βόρεια του νησιού. Στον Στρόφιλα έχουν εντοπιστεί η πιο πρώιμη οχύρωση του Αιγαίου, το αρχαιότερο ιερό και βραχογραφίες με παραστάσεις πλοίων 4000-4.500 χρόνων, καθώς και συνθέσεις με ψάρια και ελάφια -ευρήματα που θεωρούνται μοναδικά (ανασκαφή διενεργεί η ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων). Στο τέλος της νεολιθικής εποχής η θέση αυτή εγκαταλείφθηκε και μεταφέρθηκαν στην περιοχή της Πλάκας: ο οικισμός εκεί ήκμασε κατά τη μέση Χαλκοκρατία.

Επιστροφη σε Άνδρος