Άνδρος Η Αγία Τριάδα

Η μονή ξεκίνησε να κτίζεται το 19ο αιώνα. Η Σχολή που λειτούργησε στην Αγία Τριάδα ιδρύθηκε από έναν ιερομόναχο τον Σαμουήλ Πλασίμη ή Σκάζη το 1813 και έγινε η πρώτη σχολή ελληνικών γραμμάτων που λειτούργησε στα χρόνια των Οθωμανών. Όπως περιγράφουν τα παλιά κείμενα, γύρω στο 1843 η σχολή είχε μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, τα οικήματα των δασκάλων, μαγειρείο, διαμερίσματα για να μένουν οι φοιτητές και ναό με κωδωνοστάσιο – μια διάταξη που έχει διατηρηθεί λίγο ως πολύ μέχρι σήμερα. Μέσα από τον μεγάλο τοίχο που την περιβάλλει υπήρχε και υδραγωγείο που κάλυπτε τις ανάγκες όλης της περιοχής του Κορθίου. Από τη Σχολή της Αγίας Τριάδας αποφοίτησαν πολλοί Ανδριώτες επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι. Το 1862 η σχολή παραχωρήθηκε στο σχολείο Κορθίου που λειτουργούσε εκεί μέχρι πριν από 15 χρόνια. Σήμερα το αξιοποιεί ο δήμος για εκθέσεις και συνέδρια, καθώς έχει μετατραπεί σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Έχει βιβλιοθήκη με παλιά βιβλία από τη βυζαντινή εποχή και χειρόγραφα.

Επιστροφη σε Άνδρος