Άνδρος Η κοιλάδα στα Διποτάματα

Η βαθιά χαράδρα των Διποταμάτων διασχίζει μεταμορφωμένα πετρώματα αποτελούμενα από αμφιβολιτικούς και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο γεωτεχνολογικό γεώτοπο που μαρτυρεί τον τρόπο αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού από διαδοχικούς υδρόμυλους.

Επιστροφη σε Άνδρος