Άνδρος Μεσαριά-Λάμυρα-Μεσαθούρι-Χώρα

Εξαιρετικό μονοπάτι με πολλές εναλλαγές τοπίου, που σας δίνει την ευκαιρία να περιηγηθείτε σε μερικά από τα ωραιότερα χωριά της Ανδρου. Εχει σήμανση. Διάρκεια: 2 ώρες και 20’ Υψομετρική διαφορά: 220 μ.

Επιστροφη σε Άνδρος