Άνδρος Ο πύργος Μπίστη-Μουβελά

Στις Κάτω Στενιές ξεχωρίζει ο στιβαρός πύργος Μπίστη-Μουβελά, που θεωρείται του 17ου αιώνα. Κοντά του βρίσκεται το πέτρινο γεφύρι του Λέοντος.

Επιστροφη σε Άνδρος