Άνδρος Της Γριάς/ Αχλα

Λειτούργησε το 1914 και το ύψος του στρογγυλού πύργου του είναι 12 μέτρα. Οπτικά και μηχανήματα του παλιού φάρου φυλάσσονται στην Καΐρειο βιβλιοθήκη της Χώρας.

Επιστροφη σε Άνδρος