Δήλος Αρχαιολογικό μουσείο Δήλου

Είναι ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία που αφορούν την ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί τα ευρήματα σχεδόν ενός αιώνα ανασκαφών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Τα πιο σημαντικά γλυπτά καλύπτουν μια περίοδο από την αρχαϊκή έως τη ρωμαϊκή εποχή. Από τις συλλογές ξεχωρίζουν οι Κούροι από ναξιώτικο μάρμαρο, οι Κόρες με τα αέρινα πεπλοφόρα ενδύματα, τα θαυμάσια γλυπτά από το ιερό του Δωδεκαθέου (Αρτεμις με λεοντή, Απόλλων Κιθαρωδός και άλλα), ένα εξαιρετικό σύμπλεγμα από το ναό των Αθηναίων που παριστάνει την αρπαγή της Αθηναίας Ωρείθυιας από τον βασιλιά της Θράκης Βορέα, κεφαλή Ερμού από την αγορά των Κομπεταλιαστών, πλήθος αγάλματα από το χώρο του Θεάτρου, μια εξαιρετική Αρτεμις που σκοτώνει ελάφι και άλλα πολλά.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην καθημερινή ζωή κατά τη διάρκεια της ακμής του νησιού (ελληνιστική εποχή) με την παρουσία πλήθος ευρημάτων όπως εργαλεία, οικιακά σκεύη, βάρη και ζυγαριές, ειδώλια και αγαλμάτια, κοσμήματα, σφραγίδες, πλήθος κεραμικά σε μεγάλη ποικιλία, σκύφους, λύχνους και άλλα. Ξεχωρίζουν τα εξαιρετικά διακοσμημένα αγγεία από τις Κυκλάδες, τη Ρόδο και την Ιωνία που αφιερώθηκαν στο ναό της Ηρας. Υπάρχουν, επίσης, αποτοιχισμένες τοιχογραφίες και εντυπωσιακά ψηφιδωτά δάπεδα.

Τα ψηφιδωτά της Δήλου είναι το πιο σημαντικό σύνολο στον ελλαδικό χώρο από την περίοδο του 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.

Info

– Το μουσείο της Δήλου είναι ανοιχτό τις ώρες που είναι επισκέψιμο και το νησί. Πληροφορίες στο τηλ.: +30 22890 22259

Επιστροφη σε Δήλος