Δήλος Οι Ανασκαφές

Η πρώτη ανασκαφή στη Δήλο έγινε το 1772 από τον Pasch van Krienen, Ολλανδοπρώσο αξιωματικό του ρωσικού στρατού κατοχής και τα ευρήματα κατέληξαν στην Αγία Πετρούπολη και στο Βουκουρέστι. Οι συστηματικές ανασκαφές άρχισαν το 1873 από τον J. Lebègue, μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, και τον Παναγιώτη Σταματάκη, υπάλληλο του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Συνεχίστηκαν από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών με επιτήρηση από υπάλληλο του υπουργείου. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα είχαν ήδη αποκαλυφθεί τα ιερά και τμήμα της αρχαίας πόλης, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας παραμένει ακόμη κάτω από ένα προστατευτικό στρώμα χώματος ύψους 2 μ. περίπου. Οι ανασκαφές συνεχίζονται μέχρι σήμερα από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία και τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα, επειδή κύριο μέλημα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων που έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Ομως το ήδη ανασκαμμένο τμήμα, ο μεγαλύτερος ίσως αρχαιολογικός χώρος στον κόσμο, δίνει στον επισκέπτη μια σαφή και μοναδική εικόνα του ιερού και της αρχαίας πόλης.

Επιστροφη σε Δήλος