Ίος Αρχαιολογικό μουσείο Χώρας

Ιδρύθηκε το 1998, με βάση τη σύγχρονη μουσειακή αντίληψη. Στεγάζεται στο Αμοιραδάκειο, το vεoκλασικό κτίριo πoυ βρίσκεται σε κεvτρικό σημείo της Χώρας. Στις τέσσερις αιθουσές του εκτίθενται αρχαιότητες από τις ανασκαφές του αρχαιολόγου P. Graindor και της Αρχαιoλoγική Υπηρεσίας (ΚΑ’ Εφoρεία Πρoϊστoρικώv και Κλασικώv Αρχαιoτήτωv) από τo 1980 και μετά.

Σημαντικά είναι τα ευρήματα από την τρίτη χιλιετία π.Χ. (κυρίως από την περιοχή του Σκάρκου) και τη δεύτερη χιλιετία (της Μέσης και Υστερης εποχής του Χαλκού). Στις τελευταίες αίθουσες παρουσιάζονται αντικείμενα που αφορούν την ιστορική πορεία του νησιού μέχρι τον 7ο αιώνα. Τα περισσότερα εκθέματα προέρχονται από την αρχαία πόλη της Ίου, που βρισκόταν στη θέση της σημερινής Χώρας.

Info

Το μουσείο λειτουργεί καθημερινά εκτός Δευτέρας, από τις 8:30 έως τις 15:00.

Τηλ.: +30 22860 91246

Επιστροφη σε Ίος