Ίος Γρανίτης 300 εκατομμυρίων ετών

Στην Ίο υπάρχουν μεταμορφωμένα πετρώματα, κυρίως γνεύσιοι και σχιστόλιθοι. Το μεγαλύτερο τμήμα της καταλαμβάνεται από έναν μεγάλο γρανιτικό όγκο. Ο γρανίτης της Ίου χρονολογήθηκε με τη μέθοδο ουρανίου/μολύβου (U/Pb) στο Ανω Λιθανθρακοφόρο (300 εκατομμύρια χρόνια). Εμφανίζεται γνευσιωμένος, εφόσον υπέστη αργότερα αλπική μεταμόρφωση και παρουσιάζει έντονη σχιστοποίηση. Μεγάλοι όγκοι αυτού του γρανίτη περιβάλλουν το λιμάνι της Ίου και δεσπόζουν στην περιοχή με τα πράσινα σκούρα χρώματα που οφείλονται στον χλωρίτη.

Επιστροφη σε Ίος