Ίος Πλακωτό

Η βορειότερη παραλία της Ίου. Μικρή, μ’ ένα μεγάλο πηγάδι, χρησιμεύει κυρίως σαν γλίστρα για μικρά σκάφη. Κοντά της βρίσκεται ο «τάφος του Ομήρου» και ένας ενδιαφέρων εγκαταλελειμμένος οικισμός.

Επιστροφη σε Ίος