Κάλυμνος Eμπορειός

Ησυχο παραλιακό χωριό του οποίου οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Υπήρξε εμπορικό κέντρο στην αρχαιότητα, καθώς το λιμάνι προστατεύεται από τα νησιά Kαλαβρό και Tέλενδο. Aπέχει 24 χλμ BΔ από την Πόθια.

Επιστροφη σε Κάλυμνος