Κάρπαθος Γεωλογικά μνημεία της Καρπάθου

Σύμφωνα με τον Ατλαντα των γεωλογικών μνημείων του Αιγαίου από το νησί της Καρπάθου (σχετικά με τις απολιθωματοφόρες θέσεις) αναφέρονται απολιθωμένα οστά ελαφοειδών του είδους Megaceros pegadiensis Πλειστοκαινικής ηλικίας. Στις θαλάσσιες Μειοκαινικές και Πλειοκαινικές εμφανίσεις της Καρπάθου έχει βρεθεί μεγάλος αριθμός αντιπροσώπων διθύρων, γαστεροπόδων, σκαφοπόδων και κοραλλιών. Επίσης εδώ έχει βρεθεί και μία από τις γνωστότερες αποθέσεις ηλικίας Τυρρηνίου στην Ελλάδα.

Επιστροφη σε Κάρπαθος