Κάρπαθος Η υφαντική στην Κάρπαθο

Η Ολυμπίτικη υφαντική τέχνη έδωσε σπουδαία δείγματα καλλιτεχνικής ευαισθησίας. Παρήγαγε ανάμεσα σε άλλα, είδη οικιακής χρήσης όπως: σεντόνια, χρέμια, γιπλές, στυλιομαντήλες, ποικίλα υφάσματα κ.α. ή γεωργικής και ποιμενικής χρήσης όπως: σάκκες διαφόρων μεγεθών, κάππες, ντζαουριανούς, κ.λπ. Σήμερα εξακολουθούν να υφαίνουν αρκετές Ολυμπίτισσες.

Επιστροφη σε Κάρπαθος