Κάσος Προστατευόμενες περιοχές

Η Κάσος και τα Κασονήσια, τα 14 μικρότερα νησάκια και βραχονησίδες τριγύρω της μαζί με τη θαλάσσια περιοχή, σε συνολική έκταση 15.700 εκταρίων, είναι ενταγμένα στο Δίκτυο Natura 2000 λόγω της μεγάλης ποικιλίας τύπων οικοτόπων. Η Κάσος (όπως και η Σαρία Καρπάθου) υπάγεται στις Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά της Ευρώπης (ΙΒΑ), επειδή εδώ συναντώνται σπάνια αρπακτικά και αποτελεί έναν πρώτο σταθμό των μεταναστευτικών πουλιών της Αφρικής.

Οι τύποι οικοτόπων της Κάσου είναι οι εξής: Ποσειδώνιες, Λιμνοθάλασσες, Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.), Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών, Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fruticosae), Αλατούχες στέπες (Limonietalia), Γυψούχες στέπες (Gypsophiletalia), Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea, Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε βραχώδεις δόμους, Σπήλαια.

Επιστροφη σε Κάσος