Καστελλόριζο Ναός Αγίου Γεωργίου

Δίπλα στο μνημείο του Σαντραπέ βρίσκεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου (19ου αιώνα) που πλαισιώνεται από τεράστιους ευκάλυπτους. Είχε κτιστεί με πέτρα, αλλά αργότερα σοβατίστηκε και το εσωτερικό του είναι ημιτελές. Μικρό τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, πεσοί και κάποια θωράκια του τέμπλου μαρτυρούν την ύπαρξη του μεταβυζαντινού ναού του Αγίου Γεωργίου Μαλαξού ή Ψηφιού, του 17ου αι., στη θέση που βρίσκεται η σημερινή εκκλησία.

Επιστροφη σε Καστελλόριζο