Κως Υγροβιότοπος Ψαλιδιού

Το Ψαλίδι είναι ένα ακρωτήρι σε σχήμα ακανόνιστου τριγώνου. Περίπου στη μέση του δημιουργήθηκε ένα βύθισμα το οποίο σταδιακά έγινε υγροβιότοπος. Παρότι στην γύρω περιοχή λειτουργούν ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, η θεσμοθέτηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κω εξασφάλισε τη διατήρηση του σπάνιου οικοσυστήματος. Στη συνολική βλάστηση του τοπίου αναγνωρίζονται 5 είδη φυσικών οικότοπων: Αμιγώς θαλάσια, απόσυγκεντρώσεις ποσειδώνιας, υγρολίβαδα με Juncus spp., θαμνώδης βλάστηση με Tamarix smyrnensis, αλοφυτική βλάστηση με Arthrocnemum spp. και Halocnemum spp και φρυγανότοποι.

Η λιμνοθάλασσα του Ψαλιδιού αποτελεί σήμερα ζωτικό χώρο στάθμευσης πολλών σπάνιων ή απειλούμενων μεταναστευτικών πουλιών όπως ο Λευκοτσικνιάς, ο Σταχτοτσικνιάς, ο Πορφυροτσικνιάς, ο Νυχτοκόρακας, η Χαλκόκοτα, ο Καλαμόκιρκος κ.α. Εδώ επίσης διαχειμάζουν εκατοντάδες αγριόπαπιες, φαλαρίδες και φοινικόπτερα (φλαμίγκο). Τα τελευταία βρίσκονται σχεδόν καθημερινά στο Ψαλίδι, καθώς στα νερά του αφθονεί το ζωοπλαγκτόν με το οποίο τρέφονται. Ο υγροβιότοπος έχει καταστεί επισκέψιμος για τον παρατηρητή μέσα από ειδικά μονοπάτια που έχουν διανοιχτεί γι’ αυτό το σκοπό.

Επιστροφη σε Κως