Κύθνος Αγκυροβόλι Λουτρά

Στα Λουτρά υπάρχει οργανωμένη μαρίνα, με αντλία με μετρητή εγκαταστημένη στο μόλο. Τα βενζινάδικα του Μέριχα και της Χώρας εξυπηρετούν και τη μαρίνα στα Λουτρά.

Επιστροφη σε Κύθνος