Λειψοί Νικηφόρειο εκκλησιαστικό και λαϊκό μουσείο

Βρίσκεται στην πλατεία Εμμανουήλ Ξάνθου της Χώρας και η έκθεσή του παρουσιάζει φορητές εικόνες, σταυρούς, χρυσοκέντητα και εκκλησιαστικά σκεύη του 16ου και του 17ου αι., τοπικές ενδυμασίες, αντικείμενα οικιακής και γεωργικής χρήσης καθώς και νομίσματα διαφόρων εποχών. Φιλοξενεί επίσης μια μικρή αρχαιολογική συλλογή ευρημάτων από διάφορες περιοχές του νησιού. Ξεχωρίζει το ιωνικό κιονόκρανο του 2ου αι. π.Χ. οι λύχνοι του 3ου αι. π.Χ. και μαρμάρινα ανάγλυφα με παραστάσεις του δωδεκάθεου.

Επιστροφη σε Λειψοί