Λέρος Αγιος Ιωάννης Θεολόγος

Βυζαντινός ναός χτισμένος στο Λακκί τον 11ο αι., πάνω σε ερείπια παλαιοχριστιανικής εκκλησίας, από την οποία σώζονται ακόμα ψηφιδωτά. Μετά από επισκευές και προσθήκες που συντελέστηκαν τον 18ο και τον 19ο αι. μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική με ημικυκλικό πρόναο. Στον τοίχο της ΒΔ πλευράς σώζεται παράσταση της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας που χρονολογείται από τον 13ο αι.

Επιστροφη σε Λέρος