Μήλος Οι κρατήρες της Φυριπλάκας και του Τράχηλα

Οι δυο κρατήρες στο νότο της Μήλου είναι εντυπωσιακοί. Δημιουργήθηκαν από την ηφαιστειακή δραστηριότητα που υπήρξε πριν από 0.5 εκατομμύρια χρόνια. Τα τοιχώματά τους αποτελούν πυροκλαστικά στρώματα με συνεχείς εναλλαγές τέφρας, άμμου και περλιτικών θραυσμάτων. Διατηρούνται σε καλή κατάσταση

Επιστροφη σε Μήλος