Μύκονος Αγκυροβόλι Κόρφου

Ο όρμος του Κόρφου προσφέρει καλό αγκυροβόλιο. Μπροστά στην παραλία υπάρχουν ποντισμένοι αγωγοί πετρελαίου και νερού που επισημαίνονται με κίτρινη τσαμαδούρα.

Επιστροφη σε Μύκονος