Μύκονος Αρχαία πηγάδια

Κοντά στον πύργο του Πλατύ Γιαλού, πίσω από τη βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας του Κουζή, είναι κρυμμένο το πιο σημαντικό αρχαίο πηγάδι, το λεγόμενο του Γιάνναρου. Είναι υπόγειο και επενδεδυμένο με πελεκημένες πέτρες. Ακόμη ένα αξιόλογο παλιό πηγάδι είναι ο Πούαδος, στον παλιό δρόμο από τη Χώρα προς τον Τούρλο.

Επιστροφη σε Μύκονος