Μύκονος Κάτω Μύλοι

Στα νότια της Χώρας, μεταξύ της Αλευκάντρας και της συνοικίας του Νιοχωρίου βρίσκονται οι επτά επιβλητικοί μύλοι που αντικρύζουν το πέλαγος. Παλαιότερα ήταν δέκα και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν τα σιτηρά με τη δύναμη του βοριά.

Επιστροφη σε Μύκονος