Μύκονος Οι ανεμόμυλοι

Είναι σύμβολο της Χώρας της Μυκόνου. Οι Κάτω Μύλοι βρίσκονται νότια της Αλευκάντρας. Είναι συνολικά 6, λευκοί, κυλινδρικοί, με ελαφρές φτερωτές και καλαμένια στέγη. Στους ανεμόμυλους αλέθονταν ως τις αρχές του 20ού αιώνα τα σιτηρά. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο δούλευαν όλο και λιγότερο και στη συνέχεια σταμάτησαν τελείως. Σ’ όλο το νησί στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και από τα τέλη του 18ου αιώνα έως τις αρχές του 19ου, υπήρχαν 20 ή και 28 μύλοι.

Επιστροφη σε Μύκονος