Μύκονος Πολιτιστικοί φορείς

Η Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου και ο Πολιτιστικός Οργανισμός Γεώργιος Αξιώτης, έχουν, εξ ονόματος του Δήμου Μυκόνου, θέσει ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της σύγχρονης μυκονιάτικης κοινωνίας, αλλά και την πολιτιστική καταξίωση της Μυκόνου. Και οι δύο φορείς αναδεικνύουν με το έργο τους μιαν άλλη όψη του νησιού, διαφορετική από την καθιερωμένη από τα Μ.Μ.Ε. και ευρύτερα γνωστή, αλλά εξίσου σημαντική για τους ντόπιους και τους επισκέπτες: Aυτήν της ποιοτικής ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε στον ιστότοπο του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr

Επιστροφη σε Μύκονος