Μύκονος Υγροβιότοποι

Στη Μύκονο υπάρχουν δύο παράκτιοι υγροβιότοποι: της Φτελιάς, στον όρμο Πανόρμου και ένας λίγο πιο βόρεια. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ορνιθολογικό ενδιαφέρον.

Επιστροφη σε Μύκονος