Νάξος Κουρουνοχώρι

Βρίσκεται στο μέσον της διαδρομής Χώρας-Κυνιδάρου και τα σπίτια του έχουν ανθισμένες αυλές. Μεγάλη σημασία στη ζωή του χωριού είχε και έχει η πηγή του Φλεριού. Θα δείτε τον πύργο του Δελαρόκκα (στον οποίο έζησαν διαδοχικά οι οικογένειες Ντάλε Κάρκερι, Σομμαρίπα, Ντε Μαρί, Φραγκόπουλου) και τη Μουσειακή Συλλογή Μελάνων που περιλαμβάνει ευρήματα από το αρχαιο υδραγωγείο το οποίο μετέφερε στην πόλη της Νάξου νερό από τις πηγές του Φλεριού και των Μελάνων.

Επιστροφη σε Νάξος