Νάξος Λατομεία λευκού μαρμάρου

Το μάρμαρο που υπάρχει κυρίως στο δυτικό τμήμα της Νάξου, ήταν γνωστό από την αρχαιότητα και συναγωνίζεται σε ποιότητα το περίφημο παριανό μάρμαρο. Χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα στα οικοδομήματα και τα γλυπτά των ιερών χώρων της Δήλου και των Δελφών. Το Ανδηρο των Λεόντων στη Δήλο είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο Νάξου. Λατομεία μαρμάρου λειτουργούν έως σήμερα.

Επιστροφη σε Νάξος