Νάξος Μέλανες

Οι Μέλανες είναι ένας από τους αρχαιότερους οικισμούς της Νάξου. Στην περιοχή του Φλεριού λειτούργησαν οι πρώτες σχολές γλυπτικής και εκεί βρίσκονται ο κούρος των Μελάνων του 6 αιώνα π.Χ. και το ιερό των πηγών. Σημαντικό μνημείο είναι το θέρετρο των Ιησουιτών. Ακόμη, το αρχαίο υδραγωγείο μέσω του οποίου μεταφερόταν το νερό από τις πηγές του Φλεριού και των Μελάνων στη Χώρα της Νάξου. Υπάρχουν παλιοί νερόμυλοι και λειτουργούν ταβέρνες.

Επιστροφη σε Νάξος