Νάξος Μονή Φωτοδότη Χριστού

Βρίσκεται πριν από το χωριό Δανακός και από μακριά μοιάζει σαν ένας από τους πύργους της Νάξου. Η μονή του Φωτοδότη Χριστού είναι το αρχαιότερο μοναστήρι της Νάξου και θεωρείται πως ιδρύθηκε τη Βυζαντινή εποχή (γύρω στο 600). Η αρχιτεκτονική του καθολικού είναι μοναδική. Αρχικά ήταν τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική με νάρθηκα, ενώ πιθανώς μετά τον 16ο αι. ο ναός έγινε τετρακιόνιος με τρούλο και νάρθηκα. Το τέμπλο είναι μαρμάρινο με παλιά βυζαντινά γλυπτά και ανάγλυφα. Στο καθολικό υπάρχει ένα παλιό παρεκκλήσι κτισμένο στη μεσοβυζαντινή εποχή. Διαθέτει τόξα και παραστάδες. Σώζονται και λείψανα παλιών τοιχογραφιών. Info Η μονή Φωτοδότη γιορτάζει στις 6 Αυγούστου τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος.

Επιστροφη σε Νάξος