Νάξος Ποταμιά

Αποτελείται από τέσσερις συνοικισμούς: την Απάνω Ποταμιά, τη Μεσαία Ποταμιά, την Κάτω Ποταμιά και το Λιεράδο. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και παράγουν λάδι, εσπεριδοειδή και τυροκομικά.

Η Ποταμιά βρίσκεται στην καρδιά μιας πολύ δροσερής κοιλάδας μέσα στην οποία υπάρχουν παλιοί νερόμυλοι και εκκλησίες και ο εντυπωσιακός πύργος του Κόκκου (ο οποίος κάποτε ανήκε και στην οικογένεια Μπαρότσι). Στο υπέρθυρό του υπάρχει επιγραφή «Μνήμη θανάτου χρησιμεύει τω βίω 1686». Κάτω από την Πάνω Ποταμιά είναι ο επισκέψιμος αναστηλωμένος νερόμυλος του Γρυλλάκη. Στην περιοχή της Ποταμιάς βρίσκεται η εντυπωσιακή Παναγία Θεοσκέπαστη (ή Αγιος Μάμας) μια βυζαντινή εκκλησία του 10ου αιώνα με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική.

Το χωριό άκμασε όταν η Νάξος κατελήφθη από τους Φράγκους, οι οποίοι υπό την προστασία των Δουκών της Νάξου κατέλαβαν όλη την κοιλάδα της Ποταμιάς.

Info

Από την Ποτμιά μπορείτε μέσω μονοπατιών να επισκεφθείτε το εντυπωσιακό Aπάνω Κάστρο.

Επιστροφη σε Νάξος