Νίσυρος Ηφαιστειολογικό μουσείο

Εγκαινιάστηκε το 2008 και στεγάζεται στο πρώην δημοτικό σχολείο των Νικειών. Δημιουργήθηκε από το Δήμο Νισύρου σε συνεργασία με το ΑΠΘ, το ΙΓΜΕ και το Υπουργείο Αιγαίου. Είναι υπερσύγχρονο και διαθέτει αίθουσες όπου εκτίθενται τα πετρώματα και διάφορα ευρήματα, καθώς και αίθουσες εκδηλώσεων. Υπάρχουν οι εξής θεματικές ενότητες: Γένεση και δομή ηφαιστείων, Ηφαιστειακές διεργασίες και προϊόντα, Τα ηφαίστεια της Ελλάδας, Το Ηφαίστειο Νισύρου, Τα άλλα ενεργά ηφαίστεια της Ελλάδας, Ηφαίστεια-Περιβάλλον-Ανθρωπος. Κοντά στο μουσείο υπάρχει ηφαιστειολογικό παρατηρητήριο το οποίο καταγράφει σε 24ωρη βάση τα δεδομένα από όλα τα ενεργά ηφαίστεια. Info Tηλ.: +30 22420 31400

Επιστροφη σε Νίσυρος