Πάρος Αγκυροβόλι Άη Γιάννης Δέτης

Στον βορειοδυτικό μυχό του κόλπου της Νάουσας, γνωστός και ως Μοναστήρι. Κλειστός στα μελτέμια και με αμμώδη βυθό, είναι απόλυτα ασφαλής για αγκυροβόλιο. Αν θέλετε ησυχία αποφύγετε να ρίξετε άγκυρα κοντά στις ακτές.

Επιστροφη σε Πάρος