Πάρος Αγκυροβόλι Αλυκή

Στη νότια άκρη του νησιού, θα βρείτε προστασία από όλους τους καιρούς. Υπάρχει και λιμενοβραχίονας, όμως πολύ δύσκολα θα βρείτε θέση.

Επιστροφη σε Πάρος