Πάρος Ιnfo

Αλλα μονοπάτια Παροικιά- Καμάρες- Κολυμπήθρες-Νάουσα (διάρκεια 3 ώρες) Μαράθι- Μονή Λογγοβάρδας- Παροικιά (διάρκεια 2 ώρες) Παροικιά-Μονή Θαψανών- Μονή Αγίου Μηνά- Μαράθι (2 ώρες και 35’) Νάουσα– Κώστος- Λεύκες (διάρκεια 2 ώρες) Δρυός- Καβουροπόταμος-Λεύκες (διάρκεια 2 ώρες και 35΄).

Επιστροφη σε Πάρος