Πάρος Ο φάρος Κόρακας

Κτίστηκε το 1887 από Γάλλους μηχανικούς και υψώνεται στο ακρωτήριο Κόρακας, κοντά στη Νάουσα. Το τετράγωνο πέτρινο κτίσμα είναι βαμμένο λευκό. Το ύψος του πύργου φτάνει τα 10 μ. και το εστιακό ύψος του τα 60 μ.

Επιστροφη σε Πάρος