Πάρος Οι Κολυμπήθρες

Cyclades - Πάρος

Στη βόρεια πλευρά του όρμου Πλαστήρα βρίσκονται οι Κολυμπήθρες, γεωμορφές διάβρωσης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ακτή πήρε το όνομά της από τα λεβητοειδή έγκοιλα που θυμίζουν κολυμβήθρες και βρίσκονται ανάμεσα στους γρανιτικούς βράχους. Πρόκειται για γρανιτικό πέτρωμα η διείσδυση του οποίου έγινε πιθανότατα στο Μέσο Μειόκαινο. Από την ψύξη του γρανιτικού μάγματος προκλήθηκε κατακόρυφη κατάτμηση του πετρώματος και αυτό οδήγησε στη δημιουργία ορθογώνιων παραλληλεπιπέδων σε όλη τη μάζα του γρανίτη. Οταν τα γρανιτικά πετρώματα βρέθηκαν στην επιφάνεια, η επίδραση της αποσάθρωσης, η αιολική διάβρωση και η διάβρωση από τα κύματα δημιούργησαν μορφές που έχουν σχήμα μαξιλαριών και ελλειψοειδών.

Επιστροφη σε Πάρος