Πάρος Οι υγρότοποι και οι θαλάσσιοι βιότοποι

Πολλές περιοχές της Πάρου είναι υγρότοποι με ιδιαίτερη σημασία για τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού. Η ορνιθοπανίδα της Πάρου είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελείται από τριακόσια και πλέον είδη. Στους υγρότοπους βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη μεταναστευτικών και ενδημικών πουλιών, ανάμεσα στα οποία και ορισμένα σπάνια όπως ο θαμνοψάλτης (Prunella Modularis) και ο αιγαιόγλαρος (Larus Audouinii). Το νησί έχει επίσης μεγάλη ποικιλία από θαλάσσιους βιότοπους που φιλοξενούν πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Το σημαντικότερο θηλαστικό είναι η μεσογειακή φώκια (Μonachus monachus).

Επιστροφη σε Πάρος