Πάτμος Η πέτρα της Καλικατσούς

Patmos - Η πέτρα της Καλικατσούς Patmos - Η πέτρα της Καλικατσούς

Ο μύθος για την Καλικατσού λέει πως μια κοπέλα ήθελε να πάει για μπάνιο και η μάνα της το απαγόρευε, αφού είχε κοινωνήσει. Οταν εκείνη επέμενε της είπε «πήγαινε και πέτρα να γίνεις» -έτσι μόλις μπήκε στη θάλασσα πέτρωσε.

Καλικατσού λένε σε πολλά νησιά τον θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis) ένα από τα προστατευόμενα θαλασσοπούλια της Ελλάδας. Η βραχώδης απόληξη που τη λένε «πέτρα της Καλικατσούς» διαμορφώθηκε στη διάρκεια των ιστορικών χρόνων σε υπαίθριο ιερόμ και αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό χώρο στην Πάτμο. Ερευνητές θεωρούν ότι ήταν ιερό, πιθανόν της Αφροδίτης, με συνεχή λατρεία έως και τους χριστιανικούς αιώνες -τότε που οι λαξευτοί χώροι χρησιμοποιήθηκαν ως ασκηταριά.

Επιστροφη σε Πάτμος