Πάτμος Κάμπος

Λέγεται και Επάνω Κάμπος και είναι το τρίτο σε μέγεθος χωριό του νησιού. Εκεί έφτιαξαν στα παλιά χρόνια τα εξοχικά τους οι κάτοικοι της Χώρας και είχαν κολίγους για να τους φροντίζουν τα κτήματα με τα σιτηρά και τα αμπέλια.

Επιστροφη σε Πάτμος