Πάτμος Το Καστέλλι

Dodecanese - Πάτμος

Ενας φυσικός οχυρός λόφος δεσπόζει τριών κόλπων: της Σκάλας, του Μέρικα και του Χόχλακα (ή Χοχλακά). Εκεί βρισκόταν η ακρόπολη –το πιο σπουδαίο προχριστιανικό μνημείο της Πάτμου. Οστρακα σε επιφανειακά στρώματα και λίθινα εργαλεία από οψιδιανό και πυριτόλιθο που βρέθηκαν στην περιοχή, δείχνουν οικιστική εγκατάσταση ήδη από την εποχή του Χαλκού. Πολλά ευρήματα των γεωμετρικών, κλασικών, ελληνιστικών έως και ρωμαϊκών χρόνων δείχνουν τη συνεχή χρήση του υψώματος σε όλη τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων. Στο Καστέλλι διατηρούνται εντυπωσιακά λείψανα οχύρωσης που χρονολογούνται στο τέλος της κλασικής περιόδου (τέλος 4ου αι. π. Χ.). Από το τείχος διασώζονται σε μεγάλη έκταση και ύψος σημαντικά τμήματα του οχυρωματικού περιβόλου με φροντισμένη τοιχοποιία και ορθογώνιοι πύργοι σε έναν από τους οποίους υπάρχει η σκάλα και η πύλη εισόδου. Ανατολικά της ακρόπολης θα πρέπει να εκτεινόταν ο οικισμός του νησιού.

Info

Μεταξύ 2001 και 2002 η ΚΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αιγαίου έκανε εργασίες καθαρισμού και τοπογραφικής αποτύπωσης της αρχαίας ακρόπολης. Κινητά ευρήματα, κυρίως πήλινα αγγεία και μετάλλινα μικροαντικείμενα από την περιοχή εκτίθενται στο Αρχοντικό Νικολαΐδη στη Χώρα.

Επιστροφη σε Πάτμος