Πολύαιγος Οι βραχομορφές στη θέση Καλόγεροι

* Θόλοι και ρεύματα λάβας καλύπτουν το ΝΑ ήμισυ της Πολυαίγου. Ο έντονος τεκτονισμός των ηφαιστειακών πετρωμάτων κατά μήκος των μεγάλων ρηγμάτων ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης στο νότιο ακρωτήριο έχει αποκόψει μικρές νησίδες που ονομάζονται Καλόγηροι. Εχουν διάφορα μεγέθη. Σχηματίζουν εντυπωσιακές βραχομορφές, λόγω και της αιολικής διάβρωσης, προσφέροντας εικόνες σπάνιας ομορφιάς.

* Πηγή: Aτλαντας των γεωλογικών μνημείων του Αιγαίου/Εκδοση του Υπουργείου Αιγαίου, 2002, www.ypai.gr

Επιστροφη σε Πολύαιγος