Ρήνεια Σύλλογος Φίλων Δήλου-Ρήνειας

Ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την υλική και ηθική συμπαράσταση των προσπαθειών που αποβλέπουν στην προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, μελέτη και προβολή των μνημείων της Δήλου και της Ρήνειας. Διοργανώνει διαλέξεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, εκθέσεις και προσελκύει δωρεές και χορηγίες. Πληροφορίες στο + 30 22890 27791

Επιστροφη σε Ρήνεια