Ρόδος Παστίδα

Bastida λέγεται στα λατινικά το προπύργιο. Φαίνεται πως παλιά υπήρχε στη θέση αυτή ένας πύργος που υποστήριζε αμυντικά το γειτονικό φρούριο του Φιλέρημου. Το χωριό διαθέτει ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία.

Επιστροφη σε Ρόδος