Ρόδος Βάτι

Μικρό χωριό με πολύ όμορφη πλατεία κι ένα θαυμάσιο πετρόκτιστο καφενείο (είναι χάνι του 1780) κάτω από την παχιά σκιά των δέντρων. Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα δωδεκανησιακού ναού. Στο βουνό πάνω από το χωριό υπάρχουν πολλές γαλαρίες, που οι ντόπιοι τις λένε «ρουφούκια»(καταφύγια) –μερικές, μάλιστα, επικοινωνούν με την άλλη πλευρά του βουνού. Τις είχαν ανοίξει οι Ιταλοί στρατιώτες που στρατοπέδευαν στο Βάτι.

Επιστροφη σε Ρόδος