Σαντορίνη Ναυτικό μουσείο Οίας

Στεγάζεται σε καπετανόσπιτο του 19ου αιώνα στην Οία και περιλαμβάνει όλων των ειδών τα εκθέματα που αφορούν την ιστορία της ναυτιλίας στο νησί, κυρίως στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Εκτίθενται ακρόπρωρα, άγκυρες, ναυτικές κασέλες, εξάντες, εξαρτήματα ναυτιλιακού εξοπλισμού, μοντέλα πλοίων, σπάνια έγγραφα και βιβλία, ναυλοσύμφωνα κ.α. Εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Info Τηλ.: +30 22860 71156

Επιστροφη σε Σαντορίνη